Select Page

The Blue Crew är ett kluster av ett antal utvalda spjutspetsföretag inom IT-branschen i Karlskronaregionen. Kompletterande kompetenser inom företagen ger en bredd och ett djup som ger stora mervärden. Med vår samlade erfarenhet och gemensamma kompetens och kunskapsbas utgör vi en mycket stark och erfaren partner för våra kunder.

Gemensamt täcker vi in de flesta områden inom IT-branschen och närheten till varandra ger en snabbhet och lätthet i projekten som är svåröverträffad.

Några områden vi arbetar inom är Projektledning, Affärsutveckling, UX-design, Arkitektur, Utveckling, Hosting, Drift och underhåll, Informationssäkerhet, 3D-visualisering, Animation, AR, VR, Mjukvaruutveckling, Systemarkitektur, IoT, Rapid prototyping, Marknadsföring, Industridesign, Grafisk design m.m.

Listan kan göras betydligt längre, och utvecklas ständigt. Vi kan m.a.o i princip åta oss alla uppdrag inom IT-branschen.

Korta fakta

Anställda

Antal kunder

Företag

kundcase

Chico Hotel Solutions

Projektledning, Affärsutveckling, UX-design, Arkitektur, Utveckling, Hosting, Drift och underhåll.

AR projekt

World of Holtab är ett presentationsmaterial framtaget för Elfackmässan 2019.

medlemmar

kontakt

    www.thebluecrew.se